2. posvetovanje

E-ODZIVANJE NA VEČJE NESREČE V ČEZMEJNI E-REGIJI:
POVEZLJIVOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV SODELUJOČIH ORGANIZACIJ

Lokacija: 
    Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, Ljubljana
Čas:        
    Torek, 20. januarja 2009 od 9:30 do 15:00

Soorganizatorji:

 1. E-središče
  Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
 2. Laboratorij za telekomunikacije,
  Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 3. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
 4. Direktorat za informacijsko družbo,
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 5. Slovenska pobuda Inovativnost za kakovost življenja, Slovenija - živi laboratorij

Kazalo strani:

1. Program
2. Povezani dogodki

Za prijavo na 2. posvetovanje kliknite tu. Prijava na dogodek je brezplačna.
 

1. Program

9:30 – 10:00 Registracija, kava

10:00 - 10:30 Pozdrav udeležencem

Dr. Janez Bešter, redni profesor & predstojnik Laboratorija za telekomunikacije
Telekomunikacijski sistemi in storitve, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
& Vodja projekta, Tehnološka mreža ICT
Branko Dervodel, univ. dipl. bio., podsekretar in namestnik generalnega direktorja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Mag. Miloš Kuret, podsekretar, v.d. pomočnik direktorja za mednarodno sodelovanje
Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

10:30 – 12:00 Panel

Problematika in priložnosti povezovanja informacijskih sistemov organizacij v procesu odpravljanja posledic večjih nesreč
So-vodji:
Branko Dervodel, univ. dipl. bio., podsekretar in namestnik generalnega direktorja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Dr. Jože Gričar, redni profesor & direktor E-središča
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
& Kontaktna oseba za eLivingLab

Panelisti:
Povezovanje Uprave za zaščito in reševanje z Gasilsko zvezo Slovenije
Katja Banovec Juroš, univ. dipl. inž., sistemski administrator
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Matjaž Klarič, dipl. var. inž., poveljnik
Gasilska zveza Slovenije

Povezovanje zdravstvenih organizacij v Sloveniji
Robert Purič, univ. dipl. inž., predsednik
Komisija Odziv na dogodke v primeru izrednih razmer - ODIR, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
& direktor IMS info d.o.o., Informacijske in medijske storitve Ljubljana
Andrej Fink, univ. dipl. org., vodja
Reševalna postaja Kliničnega centra Ljubljana
Darko Čander, dipl. zn., glavni zdravstvenik
Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Povezovanje bolnišnice in reševalne službe – priložnosti za e-sodelovanje v čezmejni e-regiji
Dr. Katja Štrancar Fatur, raziskovalka, zdravstveni analitik
Splošna bolnišnica Izola – Ospedale Generale Isola
& vodja projekta »Usposobljenost reševalcev, ključ do življenja«, Program Phare 2003
Igor Crnič, zdr. teh., nosilec strok. usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih
Reševalna Služba slovenske Istre, Zdravstveni dom Izola

Izrabljanje e-tehnologij v izobraževanju in usposabljanju reševalcev
Dr. Andreja Lavrič, višja svetovalka
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izobraževalni center za zaščito in reševanje
Simona Oblak Zorko, univ. dipl. inž., strokovna sodelavka za izobraževanje in usposabljanje
Dragica Brancelj, univ. dipl. org., informatik
Gasilska zveza Slovenije

12:00 - 12:30 Odmor

12:30 - 13:00 Panel (nadaljevanje)

Problematika in priložnosti povezovanja informacijskih sistemov organizacij v procesu odpravljanja posledic večjih nesreč

Razpoložljive storitve v zvezi z zagotavljanjem geodetskih podatkov
Uroš Mladenovič, univ. dipl. org., vodja
Sektor za informatiko in izdajanje podatkov, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor

Uporaba geodetskih podatkov v primerih večjih nesreč
Mag. Dalibor Radovan, vodja razvojnega sektorja
Geodetski inštitut Slovenije
Julij Jeraj, univ. dipl. obr., višji svetovalec
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo


13:00 - 14:30 Panel

Možne smeri reševanja problemov z izrabljanjem informacijske tehnologije
So-vodji:
Dr. Tomaž Domajnko, izvršni direktor
SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o., Ljubljana
& predsednik, Slovenska tehnološka platforma za programsko opremo in storitve (NESSI)
Dr. Janez Bešter, redni profesor & predstojnik Laboratorija za telekomunikacije
Telekomunikacijski sistemi in storitve, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
& Vodja projekta, Tehnološka mreža ICT

Panelisti:
Mag. Andrej Štern, vodja projektov
Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Goran Krajcar, predsednik
Zveza radioamaterjev Slovenije
 
 
14:30 – 15:00 Priporočila usmeritev raziskovanja in razvoja ter predlogi akcij

Na vrh

2. Povezani dogodki

 1. 1. posvetovanje: Povezljivost informacijskih sistemov pri odpravljanju posledic večjih nesreč

Na vrh